Šampion kakovosti AGRA 2018 - 3 leta zapored Velika zlata medalja
Informacija o sofinanciranju

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020


 

Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja, iz katerih letno prejmete sredstva za izvajanja le teh:

NAZIV AKTIVNOSTI: PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI POSEBNIMI OMEJITVAMI (UKREP 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

NAZIV AKTIVNOSTI: DOBROBIT ŽIVALI (UKREP 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.


 

Naša kmetija je prejemnik sredstev podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

NAZIV AKTIVNOSTI
Nakup kmetijske mehanizacije in izgradnja dveh dvojnih kozolcev iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

POVZETEK
Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup kmetijske mehanizacije: dveh traktorjev in prednjih hidravlik, čelnega nakladača, klešč in konic za bale, nakladalko za seno, diskasto kosilnico, sejalnico za vsejavanje v travno rušo, travniško brano, balirko in ovijalko ter rekonstrukcijo in dogradnjo dveh dvojnih kozolcev za skladiščenje krme. Predmet vloge je tudi nakup dveh ventilatorje za prezračevanje hleva in čohalo za govedo, kar bo vgrajeno v obstoječi hlev. Investicija v kmetijsko mehanizacijo je potrebna zaradi amortizacije stare opreme, hkrati pa bo pripomogla k dvigu konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva, predvsem zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, saj se bo z novo mehanizacijo bistveno zmanjšal obseg fizičnega dela na kmetiji, dvignila se bo kvaliteta krme in s krmljenjem izključno sena za krave molznice se bo uvedlo nov proizvod na kmetiji, seneno mleko. S senenim mlekom se bo dvignila dodana vrednost kmetijskih proizvodov.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Zgradili bomo dva dvojna kozolca za povečanje kapacitet skladiščenja sena. V obstoječem hlevu za prosto rejo krav molznic bomo montirali dva ventilatorja za boljše prezračevanje hleva ter čohalo za govedo. Kupili bomo dva traktorja s prednjimi hidravlikami, čelni nakladač, klešče in konice za bale, nakladalko za seno, diskasto kosilnico,sejalnico za vsejavanje v travno rušo, travniško brano, balirko in ovijalko. Te investicije so bile predmet javnega razpisa. Z lastnimi sredstvi bomo kupili cisterno za gnojevko in enoosno prikolico. Ti investiciji nista bili upravičen strošek na javnem razpisu na katerem smo kandidirali.

CILJI
S sredstvi pridobljenimi na javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

  • inovacija: seneno mleko kot nov proizvod;
  • okoljski prispevek: delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto površine objekta;
  • inovacija: naložba v naprave z veljavnim patentom;
  • podnebne spremembe: zmanjšanje stresa živali in izboljšana zračnost v obstoječem hlevu, zaradi tehnološke posodobitve montaže ventilatorjev in čohala za krave.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • dvig konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
  • dvig produktivnosti dela (zmanjšan obseg fizičnega dela);
  • dvig kvalitete krme;
  • dvig dodane vrednosti kmetijskih proizvodov na kmetiji.

Dobrote slovenskih kmetij
zlato priznanje 2018
AGRA Gornja Radgona 2017 - velika zlata medalja
AGRA Gornja Radgona 2017 - priznanje za izjemno kakovost
AGRA 2018
velika zlata medalja
AGRA 2017
velika zlata medalja
AGRA Gornja Radgona 2017 - priznanje za izjemno kakovost
AGRA Gornja Radgona 2016 - velika zlata medalja
AGRA 2017
priznanje za izjemno kakovost
AGRA 2016
velika zlata medalja
AGRA Gornja Radgona 2014 - velika zlata medalja
AGRA Gornja Radgona 2013 - zlata medalja
AGRA 2014
velika zlata medalja
AGRA 2013
zlata medalja
Ptuj 2013 - zlato priznanje
Dobrote slovenskih kmetij - znak kakovosti 2013
Ptuj 2013
zlato priznanje
Dobrote slo. kmetij
znak kakovosti 2013
Ptuj 2012 - zlato priznanje
AGRA Gornja Radgona 2012 - srebrna medalja
Ptuj 2012
zlato priznanje
AGRA 2012
srebrna medalja
Tolmin 2012 - priznanje za ekstra kakovostni razred
Tolmin 2008 - priznanje za prvo mesto
Tolmin 2012
ekstra kakovostni razred
Tolmin 2008
prvo mesto
Kmetija-sirarna Gugala  •  Bojan Kavčič  •  Zatolmin 63, 5220 Tolmin  •  041 955 116  •  bojan.gugala@gmail.com
© RIS 2012-2023